John Rogers Searle

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


John Rogers Searle

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1932 až 2020

filozofia mysle


Filozofická škola: filozofia mysle


Diela : Speech Acts (1969)
Intentionality (1983)
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk