Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Rogers Searle    
Hory a molekuly a tektonické platne existujú nezávisle na tom, čo si o nich kto myslí, preto hovoríme, že sú nezávislé na pozorovateľovi (observer independent). Ale svet je plný vecí, ktoré nás tiež zaujímajú a ktoré sú závislé na pozorovateľovi (observer relative), ktoré existujú iba v závislosti na pozorovateľovi a používateľovi, napr. kus papiera v peňaženke sú peniaze, ale to že sú to peniaze, nie je vec chémie, ale nášho vzťahu k nim. Rovnako majetok, vláda, manželstvo, univerzita, google, letná dovolenka..sú observer relative a sú tvorené ľudským vedomím, teda obsahujú element ontologickej subjektivity, ale možeme mať epistemologicky objektívnu vedu o doméne, kt je ontologicky subjektívna (napr. o ekonómii)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

John Rogers Searle    
Hory a molekuly a tektonické platne existujú nezávisle na tom, čo si o nich kto myslí, preto hovoríme, že sú nezávislé na pozorovateľovi (observer independent). Ale svet je plný vecí, ktoré nás tiež zaujímajú a ktoré sú závislé na pozorovateľovi (observer relative), ktoré existujú iba v závislosti na pozorovateľovi a používateľovi, napr. kus papiera v peňaženke sú peniaze, ale to že sú to peniaze, nie je vec chémie, ale nášho vzťahu k nim. Rovnako majetok, vláda, manželstvo, univerzita, google, letná dovolenka..sú observer relative a sú tvorené ľudským vedomím, teda obsahujú element ontologickej subjektivity, ale možeme mať epistemologicky objektívnu vedu o doméne, kt je ontologicky subjektívna (napr. o ekonómii)
O
O
----

Zdroj: Consciousness in Artificial Intelligence | John Searle | Talks at Google 5:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk