Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Rogers Searle    
Tvrdenie je analytické vtedy a len vtedy, ked je pravdivé na základe svojho významu alebo na základe definície.
O


Zdroj: Searle: Rečové akty I, s.18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk