Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Rogers Searle    
vedomie je fyzická vlastnosť, ako je trávenie alebo oheň. Bez ohľadu na to, akú dobrú simuláciu trávenia si na počítači vytvoríte, nič nestrávi; bez ohľadu na to, ako dobre simulujete oheň, nič sa nespáli.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

John Rogers Searle    
vedomie je fyzická vlastnosť, ako je trávenie alebo oheň. Bez ohľadu na to, akú dobrú simuláciu trávenia si na počítači vytvoríte, nič nestrávi; bez ohľadu na to, ako dobre simulujete oheň, nič sa nespáli.
O
O
----

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Searle ...consciousness is a physical property, like digestion or fire
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk