Richard Rorty

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Richard Rorty

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1931 až 2007

bol americký filozof pôvodne analytickofilozofickej orientácie, ktorý sa stal postupne (najmä cez pragmatizmus a osvojenie si ideí Wittgensteina, Heideggera, postpozitivizmu, komuniológie atď.) synkretikom a predstaviteľom postmodernej filozofie. Profesor Princetonskej univerzity.


Filozofická škola: pragmatizmus


Diela : Philosophy and the Mirror of Nature (1980)
Contingency,Irony and Solidarity (1989)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk