Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger    
Veda nemyslí. Veda sa nepohybuje v dimenzii filozofie. Ale je závislá na tejto dimenzii bez toho, aby o tom vedela. Napríklad fyzika sa pohybuje v oblasti priestoru a času a pohybu. Veda ako veda nemôže rozhodnúť, čo je priestor, čo je čas, čo je pohyb. Fyzika svojimi metódami nedokáže povedať, čo je to fyzika.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Martin Heidegger    
Veda nemyslí. Veda sa nepohybuje v dimenzii filozofie. Ale je závislá na tejto dimenzii bez toho, aby o tom vedela. Napríklad fyzika sa pohybuje v oblasti priestoru a času a pohybu. Veda ako veda nemôže rozhodnúť, čo je priestor, čo je čas, čo je pohyb. Fyzika svojimi metódami nedokáže povedať, čo je to fyzika.
O
O
----

Zdroj: Zdroj: youtube - Wissenschaft denkt nicht. Heidegger über das Schicksal des Denkens
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk