Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Demokritos z Abdér    
Duša nemá časti a nemá viac mohutností. Myslenie je totiž totožné so zmyslovým vnímaním, obe možno odvodiť z jednej mohutnosti.
O


Zdroj: 68 A 105 z Filopona (Antologia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk