Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Claude Adrien Helvétius    
Máme v sebe dve schopnosti (pasívne sily) - telesnú citlivosť (schopnosť prijímať dojmy) a pamäť (schopnosť uchovávať pocit).
O


Zdroj: Leško,v.,Ješič,M.: Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk