Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Idea je prvým štádiom činu, čin je posledným štádiom idey.
O


Zdroj: Herbert Spencer Principles of Psychology -in Will Durrant Story of philosophy s. 374
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk