Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aurelius Augustinus    
Myslenie je zhrnutie toho, čo bolo v pamäti rozptýlene a neusporiadané, aby to bolo pripravené pre prípadné použitie.
O


Zdroj: Augustinus. A: Vyznania (kapitola o pamäti)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk