Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Zhu Xi    
Myseľ je to, čím človek ovláda svoje telo /Človeka nestotožnuje s mysľou/. Myseľ je iba skladisko myšlienok, kt. srdce načerpá z enegie bytia.
O


Zdroj: parafráza z prednášky Čarnoguskej
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk