Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek je algoritmus. Emócie sú výsledky algoritmu vypočítavajúceho pravdepodobnosť úspechu nejakého podujatia - odvaha alebo strach.
O
O

Zdroj: youtube - Yuval Harari: Ein Historiker erzählt die Geschichte von morgen (Sternstunde Philosophie)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk