Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Denis Diderot - fyzikalizmus    
Hmota je citlivá, má schopnosť pociťovania. Myslenie samo je prejavom citlivosti vysokoorganizovanej hmoty - ľudského mozgu.
O


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk