Denis Diderot

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Denis Diderot

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1713 až 1784

materializmus


Filozofická škola: materializmus


Diela : Filozoficke myslienky, Listy o slepych pre poucenie vidiacich, Encyklopedia, Myslienky o vyklade prirody, Rozhovor dAlemberta s Diderotom, dAlambertov sen, Filozoficke principy hmoty a pohybu

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk