Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Denis Diderot    
Každé teleso je plné pôsobenia a sily. Hmota je aktívna substancia.
O


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk