Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Denis Diderot    
Hmota je heterogénna, tvorená nekonečným množstvom prvkov ako rojom včiel.
O


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk