Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Oheň je neživý, hoci sa vie rozmnožovať, robí látkovú premenu, pohybuje sa.... Niekedy si ľudia mysleli, že oheň je živý.
O


Zdroj: Pod lampou - Živé a neživé
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk