Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Živé organizmy majú tieto (dynamické) vlastnosti: metabolizmus (schopnosť získavať energiu zo živín pre svoje životné pochody), schopnosť reprodukcie, schopnosť mutácie (zmeny dedičnej informácie), individualizovanosť (jasná oddelenosť od okolia), možnosť rastu, diferenciácie,prípadne aj sila aktívne odpovedať na zmeny prostredia.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk