Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sigmund Freud    
Podľa teórie E. Heringa o pochodoch v živej substancii nepretržite prebiehajú dva druhy protichodných procesov, jedny budujú - sú asimilačné, zatiaľčo druhé - ktoré odbúravajú - , sú disimilačné. Mali by sme odvahu vidieť v týchto dvoch smeroch životných procesov účinkovanie našich dvoch pudových hnutí, pudov života a pudov smrti?
O


Zdroj: Sigmund Freud: Za princípom slasti, s 90
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk