Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Život je stála výmena matérie pri zachovaní formy, ( stála výmena indivíduí pri zachovaní rodu, stála výmena látok, pri zachovaní tela.)
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstelung - Der Welt als Wille II. s.9 v poznámkach
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk