Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Život je vzbura proti entropii, náhode. Život potrebuje ku svojej existencii rezervoár entropie. Naše telo získava taký rezervoár z potravy a ukladá si ho v bunkách vo forme ATP.
O


Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk