Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Neexistujú náhodne stretnutia. Každý človek v našom živote je buď testom ,trestom, alebo darom.
O


Zdroj: /facebooková múdrosť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk