Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Chrysippos    
Osud je reťaz príčin vecí alebo rozum, ktorým sa riadi svet.
O


Zdroj: Zlomky starých stoikov, s.239
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk