Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Svet je pre nás hádankou, nie je to žiadne nevyhnutné bytie na spôsob Spinozu. Nebytie je rovnako možné ako bytie. Ak ten najjednoduchší teizmus si myslí, že najprv nič nebolo. Nebytie je nielen možné, ale možno by bolo aj lepšie.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Svet je pre nás hádankou, nie je to žiadne nevyhnutné bytie na spôsob Spinozu. Nebytie je rovnako možné ako bytie. Ak ten najjednoduchší teizmus si myslí, že najprv nič nebolo. Nebytie je nielen možné, ale možno by bolo aj lepšie.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Svet je pre nás hádankou, nie je to žiadne nevyhnutné bytie na spôsob Spinozu. Nebytie je rovnako možné ako bytie. Ak ten najjednoduchší teizmus si myslí, že najprv nič nebolo. Nebytie je nielen možné, ale možno by bolo aj lepšie.
--------
----


Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung , s.31 v poznámkach, parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk