Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
O


Zdroj: Izaias 53:3-5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk