Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Tabuľka súdov
Category
Quantity Universal Particular Singular
Quality Affirmative Negative Infinite
Relation Categorical Hypothetical Disjunctive
Modality Problematical Assertoric Apodictic
O


Zdroj: Kantovej transcendentálna logika/ Transcendentálna analytika : https://sk.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk