Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Logika je cista Vernuft-veda. Ostatné vedy vychádzajú z predstáv, matematika z apriórnych.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (str.3 v poznamkach)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk