Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na konci 19. storočia sme koncept Boha medzier prestali potrebovať, lebo mnohé medzery veda zaplnila.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Na konci 19. storočia sme koncept Boha medzier prestali potrebovať, lebo mnohé medzery veda zaplnila.
O
O
----

Zdroj: Nicolas Lesh , Marek Vácha in .pod lampou: Kde sa stratil Boh 28.8.2015
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk