Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

William James    
Ale aké typy filozofie sa nám ponúkajú? Nachádzame empirickú filozofiu, ktorá nie je dostatočne zbožná, a zbožnú filozofiu, ktorá nie je dosť empirická pre naše potreby. Ak nahliadnete do končín, kde sa ctia fakty, nájdete v plnom prúde "hrubú" filozofiu a v plnom rozkvete "spor medzi vedou a náboženstvom".
O


Zdroj: Wiliam James: Pragmatismus , Nové jméno pro staré spůsoby myšlení , s.26
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk