Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V 17.storočí za čias keď žili Galilei, Descartes a Newton, tak prevládal názor, že veda a náboženstvo budú v súlade, že svet bol stvorený Bohom a Boh je racionálna bytosť, takže to, čo vedec spozná je vlastne to, čo tam Boh vložil, kniha prírody (písaná jazykom matematiky) musí byť v súlade s knihou stvorenia - bibliou.
O


Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk