Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Náboženstvo je ako námesačný, pre ktorého sú skutočné veci prázdne.
O


Zdroj: pán Swift In:William James- Pragmatismus, s. 33
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk