Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Integrálny prístup - človek je jeden a ten zároveň aj verí aj poznáva a preto medzi vierou a poznaním nemôže byť nejaký zásadný rozdiel.
O


Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk