Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Predstaviť si jazyk znamená prestaviť si formu života.
O


Zdroj: Stanislav Hubík: Jazyk a metafyzika s.87
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk