Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Najprv obrazy... Potom slová, používané pre obrazy. Napokon pojmy, možné len keď sú slová - zhrnutie mnohých obrazov pod čosi nenázorné, ale počuteľné (slovo). Trocha emócie vznikajúcej pri slove, teda pri nazeraní podobných obrazov, pre ktoré máme jedno slovo - táto emócia je to spoločné, základ pojmu. Že slabé pocity sa kladú ako rovnaké, že sa pociťujú ako tie isté, je základný fakt.
O


Zdroj: Nietzsche F.: Vôľa k moci ako poznanie, Bratislava 2014, s.27 (In Teodor Munz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.74)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk