Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein : Jazyk ako obraz skutočnosti má so svetom spoločnú formu -logickú formu.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk