Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Rad a spojitost idei je totozna s radom a spojitostou veci./ Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexion rerum.
----
----


Zdroj: Spinoza - Etika ,2P7
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk