Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Medzi našim myslením a zákonitosťami vonkajšieho sveta existuje predzjednaná harmónia.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Medzi našim myslením a zákonitosťami vonkajšieho sveta existuje predzjednaná harmónia.
O
O

Zdroj: in: L. Major, M.Sobotka:G.W.F Hegel, Mladá fronta, Praha1979, s.21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk