Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Veda je presvedčená nie síce o podobnosti v názornom zmysle, ale o jednoznačnej priradenosti svojho matematicky štrukturovaného systému poznatkov k štruktúre vonkajšej skutočnosti.
O


Zdroj: Uvod k:Berkeley G.: Pojednání o základech lidského poznání. s.23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk