Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Oslobodenie rúk od funkcie pohybu, priniesol človeku schopnosť uchopovať veci a vyrábať vlastné veci - artefakty...Symbolickými artefaktami sa stali všeobecné pojmy. Pojmy už neoznačovali len konkrétne veci, ale celé triedy vecí. Už nebolo treba veci uchopovať. bolo treba ich abstraktne chápať, triediť ich, predstavovať si ich. Nad fyzikálnym priestorom, v ktorom človek žije ako materálna bytosť začal vyrastať ďalší priestor - symbolický. Človek sa stal symbolizujúcim živočíchom...Jazyk je symbolická motorická manipulácia (manus - v latinčine -ruka) v mozgu s konkrétnymi naturfaktami ale takisto aj so symbolickými artefaktami.
--------
----
Niekto : Oslobodenie rúk od funkcie pohybu, priniesol človeku schopnosť uchopovať veci a vyrábať vlastné veci - artefakty...Symbolickými artefaktami sa stali všeobecné pojmy. Pojmy už neoznačovali len konkrétne veci, ale celé triedy vecí. Už nebolo treba veci uchopovať. bolo treba ich abstraktne chápať, triediť ich, predstavovať si ich. Nad fyzikálnym priestorom, v ktorom človek žije ako materálna bytosť začal vyrastať ďalší priestor - symbolický. Človek sa stal symbolizujúcim živočíchom...Jazyk je symbolická motorická manipulácia (manus - v latinčine -ruka) v mozgu s konkrétnymi naturfaktami ale takisto aj so symbolickými artefaktami.
--------
----


Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 261: Ladislav Kováč O zmysle ľuského života (2/4)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk