Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek je nástroje vyrabajúci živocích.
--------
----


Zdroj: Benjamin Franklin - Julino Bosak http://youtu.be/72I_SQbKjww
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk