Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek je nástroje vyrabajúci živocích.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek je nástroje vyrabajúci živocích.
O
O
----

Zdroj: Benjamin Franklin - Julino Bosak http://youtu.be/72I_SQbKjww
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk