Daniel Dennett

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Daniel Dennett

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1942 až 2020

filozofia mysle


Filozofická škola: filozofia mysle


Diela : The intentional Stance (1987)
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk