Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Daniel Dennett : Živé tvory sa delia na:
1)darwinovské tvory - plne vyprojektované pri narodení
2)skinnerovské tvory - schopné operatívneho podmieňovania, posilňovania,
3) popperovské tvory - s vnútorným prostredím obsahjúcim veľa informácii o vonkajšom prostredí, ktoré dovoľuje nechať namiesto nich umierať ich hypotézy,
4) gregorovské tvory - využívajúce informácie z vyprojektovanych vonkajších prostredi, nástroje. To je človek, ktorý ale obsahuje v sebe aj všetky predošlé typy.
--------
----
Daniel Dennett : Živé tvory sa delia na:
1)darwinovské tvory - plne vyprojektované pri narodení
2)skinnerovské tvory - schopné operatívneho podmieňovania, posilňovania,
3) popperovské tvory - s vnútorným prostredím obsahjúcim veľa informácii o vonkajšom prostredí, ktoré dovoľuje nechať namiesto nich umierať ich hypotézy,
4) gregorovské tvory - využívajúce informácie z vyprojektovanych vonkajších prostredi, nástroje. To je človek, ktorý ale obsahuje v sebe aj všetky predošlé typy.
--------
----
Daniel Dennett : Živé tvory sa delia na:
1)darwinovské tvory - plne vyprojektované pri narodení
2)skinnerovské tvory - schopné operatívneho podmieňovania, posilňovania,
3) popperovské tvory - s vnútorným prostredím obsahjúcim veľa informácii o vonkajšom prostredí, ktoré dovoľuje nechať namiesto nich umierať ich hypotézy,
4) gregorovské tvory - využívajúce informácie z vyprojektovanych vonkajších prostredi, nástroje. To je človek, ktorý ale obsahuje v sebe aj všetky predošlé typy.
--------
----
Daniel Dennett : Živé tvory sa delia na:
1)darwinovské tvory - plne vyprojektované pri narodení
2)skinnerovské tvory - schopné operatívneho podmieňovania, posilňovania,
3) popperovské tvory - s vnútorným prostredím obsahjúcim veľa informácii o vonkajšom prostredí, ktoré dovoľuje nechať namiesto nich umierať ich hypotézy,
4) gregorovské tvory - využívajúce informácie z vyprojektovanych vonkajších prostredi, nástroje. To je človek, ktorý ale obsahuje v sebe aj všetky predošlé typy.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Daniel Dennett    
Živé tvory sa delia na:
1)darwinovské tvory - plne vyprojektované pri narodení
2)skinnerovské tvory - schopné operatívneho podmieňovania, posilňovania,
3) popperovské tvory - s vnútorným prostredím obsahjúcim veľa informácii o vonkajšom prostredí, ktoré dovoľuje nechať namiesto nich umierať ich hypotézy,
4) gregorovské tvory - využívajúce informácie z vyprojektovanych vonkajších prostredi, nástroje. To je človek, ktorý ale obsahuje v sebe aj všetky predošlé typy.
O
O
----

Zdroj: Dennett,D.: Druhy mysli.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk