Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Daniel Dennett    
Sme prvými tvormi, ktoré dokážu byť kompetentné vďaka rozumeniu. Hoci vo veľa prípadoch sme aj my kompetentní bez toho aby sme rozumeli. / We are first beeing, what can be competent with comprehension. Although in most cases we are also competent without comprehension.
O

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk