Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Daniel Dennett    
Sme prvými tvormi, ktoré dokážu byť kompetentné vďaka rozumeniu. Hoci vo veľa prípadoch sme aj my kompetentní bez toho aby sme rozumeli. / We are first beeing, what can be competent with comprehension. Although in most cases we are also competent without comprehension.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Daniel Dennett    
Sme prvými tvormi, ktoré dokážu byť kompetentné vďaka rozumeniu. Hoci vo veľa prípadoch sme aj my kompetentní bez toho aby sme rozumeli. / We are first beeing, what can be competent with comprehension. Although in most cases we are also competent without comprehension.
O
O

Zdroj: youtube - Information, Evolution, and intelligent Design - With Daniel Dennett
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk