Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Jazykové obrazy sú teoretické konštrukcie tvorené na bázi doterajšej skúsenosti, na ktorých je možné rozvíjať i ďalšie neskúsenostné ideje ako na modeloch.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Jazykové obrazy sú teoretické konštrukcie tvorené na bázi doterajšej skúsenosti, na ktorých je možné rozvíjať i ďalšie neskúsenostné ideje ako na modeloch.
O
O

Zdroj: H.Hertz in Stanislav Hubik Jazyk a metafyzika s.31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk