Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Forma života je ono dno jazykových hier, ono dno prúdu života, v ktorom plává lingvistický subjekt a len veľmi ťažko sa ku dnu dostáva.
O


Zdroj: Stanislav Hubík: Jazyk a metafyzika s.89
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk