Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
Zmysel vety určujeme metódou verifikácie.
O


Zdroj: Schlick in. Stanislav Hubík, Jazyk a metafyzika s.34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk