Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Významy výrazov môžu byť jednoduché (jednokrokové) alebo štrukturované (viackrokové) procedúry, ktorými identifikujeme objekty.
O


Zdroj: časopis Filozofia 4, 2017 s. 247 (Transparentná intenzionálna logika)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk