Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx    
Vedenie nie je priamy, praxou nesprostredkovaný obraz skutočnosti. Starý protiklad medzi bytím a poznaním treba nahradiť komplikovanejšou väzbou bytie-prax-poznanie.
O


Zdroj: In: Hubik S.: Jazyk a metafyzika,s.114
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk