Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gorgias z Leontín    
Presvedčivé slová majú moc, ktorá je porovnateľná z mocou bohov, a rovnako silná ako fyzická sila. Účinok reči na dušu je ako účinok liekov (či drôg) na telo. Tak ako rozličné lieky hýbu štyroma rozličnými šťavami tela a ukončujú chorobu alebo život, tak je to so slovami: niektoré spôsobujú bolesť, iné radosť, niektoré vyvolávajú strach iné vedú poslucháčov k odvahe, iné ohlupujú a očarúvajú dušu zlým presvedčením.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Gorgias z Leontín    
Presvedčivé slová majú moc, ktorá je porovnateľná z mocou bohov, a rovnako silná ako fyzická sila. Účinok reči na dušu je ako účinok liekov (či drôg) na telo. Tak ako rozličné lieky hýbu štyroma rozličnými šťavami tela a ukončujú chorobu alebo život, tak je to so slovami: niektoré spôsobujú bolesť, iné radosť, niektoré vyvolávajú strach iné vedú poslucháčov k odvahe, iné ohlupujú a očarúvajú dušu zlým presvedčením.
O
O
----

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgias
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk