Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Vysvetlenie nie je otázkou správnosti či pravdivosti, ale výhradne otázkou súhlasu. Súhlas je podstata pravdivosti či nepravdivosti. Súhlasíme v jazyku na základe používania určitých pravidiel, a tie sú sociálne praktickej povahy.
O


Zdroj: Stanislav Hubík: Jazyk a metafyzika s.83
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk